مجتمع درمانی خیریه سوده

پرداخت آنلاین از طریق كلیه بانك های عضو شتاب، تنها با داشتن کارت بانکی میسر می باشد.


payment icon

انتخاب نوع پرداخت

*تلفن همراه
اپلیکیشن نیکوکار-نرم افزار خیریه
Bazar Play Store